4 Jun 2020

Agronomy Journal

Vol. 112 No. 3 May – Jun 2020

Crop Science

Vol. 60. No. 2, Mar – Apr 2020

Soil Science Society American Journal

Vol. 84 No. 2, Mar – Apr 2020

Phytopatology

Vol. 110 No. 6, Jun 2020

Plant Disease

Vol. 104 No. 5, May 2020

Sugar Journal

Junio 2020

Sugar Tech

Vol. 22 No. 3, Jun 2020

Irrigation Science

Vol.38 No. 3, May 2020

Journal of Soil and Water Conservation

Vol. 75 No. 3, May – Jun 2020

Soil Use And Management

Vol. 36 No. 2, April 2020

Molecular Breeding

Vol. 40 No. 6, Jun 2020

Scientific American

Vol. 322 No. 6, Jun 2020

Science

Vol. 368 No. 6495, 5 Jun 2020

Post Views HFS: 5.464